برای تولید محتوا احتیاج به انواع فرمت ها داریم؛ مثل فرمت تصویر، نوشته، صدا و ویدئو که در ادامه مزایا و معایب آن ها را توضیح داده ایم....