چالش برگزار کنید

اثرات چالش های جذاب

 • سـرگرم کـننـده هستـنـد و میزان تعـامـل مخاطـب ها را افـزایـش می دهند.
 • باعث می شوند در معرض دید فالـورهای مخاطبان خـود  قرار بگیرد.

مسابقه بگذارید

توجه کنید که مسابقه یکی از روش های مرسوم بـرای افـزایـش تعامـل+جذب فـالور است.

در مسابقه گذاشتن چه چیزهایی باید از کاربر چه  بخواهید؟

(لایک-فالو-کامنت-منشن-استوری-خرید و…)

 

توسعه روابط

-پست های جـذاب هـمـکاران را استوری کنید.

-یکدیگر را در استوری معرفی  کنید.

-بـا آنـهـا پست های مشـترک طراحی کنید.

دیگران را موضوع پست قرار دهید

 1. درباره پیج های معروف، محتوای جذاب تولید کنید.
 2. به نحوی کـه آنها دوسـت داشته باشنـد این محـتـوا را به اشـتـراک بگذارند.

 

/

Amada Smith

Daily someday is not a day of the week.

Latest Blogs
  Categories
  Popular Tags
  Subscribe to our Newsletter

  Daily. Someday is not a day of the week. Class aptent.

  [mc4wp_form id=”4831″]
  با امتیاز دادن به ما در بهبود پست ها کمک کنید
  5/5

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.